Trương Hồng Huyền – mạnh mẽ tự tin

Trương Hồng Huyền - Mạnh mẽ, tự tin
Trương Hồng Huyền – Mạnh mẽ, tự tin

Trương Hồng Huyền tên đầy đủ là Trương Thị Hồng Huyền, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1981, tuổi ấu thơ được sinh ra tại Tỉnh Hà Tĩnh, lúc 7 tuổi cô theo bố mẹ vào Miền Nam sinh sống tại Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 cô xuống Sài Gòn học đại học và lập nghiệp tại đây từ năm 2002.

Sinh thời, từ những năm thơ ấu, cô cũng trãi qua cuộc sống nghèo khổ, khó khăn đã từng 1 mình vào rừng hái măng, lên rừng lượm sắt, xuống ruộng cấy lúa… cô từng ở đợ để có điều kiện đi học xa nhà…

Liên lạc với Trương Hồng Huyền

Facebook: http://facebook.com/truonghonghuyen.3010

Youtube: http://bit.ly/2VnziX0