Phạm Thành Long – Người Thầy giúp tôi vượt qua giới hạn bản thân mình.

Tôi đã nghe về Thầy cách đây 3 năm, nhưng tôi không tập trung vào Thầy để phát triển bản thân mình, mà cứ đi học lại những người Thầy đã từng là học trò của Thầy, điều này thật không ngờ, cho đến 1 ngày gần đây bạn tôi thôi thúc tôi đến với Thầy Long giải mã những câu hỏi hiện tại: Bạn học chung lớ Internet Power system nói về Thầy: http://chaubaotoan.com/pham-thanh-long-nguoi-thay-ma-toi-kinh-trong/

Tôi đã có cách nhìn hoàn toàn khác với Thầy Long trước đây tôi từng nghe.

Thầy Phạm Thành Long
Thầy Phạm Thành Long

Ngày tôi đến học tôi rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Tôi thấy Thầy thật tài giỏi, năng lượng kỷ luật nhưng vô cùng yêu thương. Học trò cùng lớp nói về Thầy http://chaubaotoan.com/pham-thanh-long-nguoi-thay-ma-toi-kinh-trong/